Cote d'or

Dit is Cote d'or en hij is mijn tweede bok.